no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

Huawei នាំមុខគេទៅលើទីផ្សារស្មាតហ្វូនក្នុងប្រទេសចិនសម្រាប់ត្រីមាសទី 3 ឆ្នាំ 2019 នេះជាមួយនឹងការនាំចេញបាន 41.5 លានគ្រឿង

ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មទិន្នន័យអន្តរជាតិ IDC ដែលជាទីភ្នាក់ងារស្រង់ស្ថិតិដ៏ល្បីល្បាញទើបតែបង្ហាញនូវរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលមានការបង្ហាញនូវព័ត៌មានលម្អិតអំពីទីផ្សារស្មាតហ្វូនរបស់ចិនសម្រាប់ត្រីមាសទី 3 ឆ្នាំ 2019 នេះ នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ ការលក់ស្មាតហ្វូនសរុបចំនួន 98.9 លានគ្រឿងសម្រាប់ត្រីមាសទី 3 ឆ្នាំ 2019 នេះ គឺមានការបង្ហាញអំពីការធ្លាក់ចុះចំនួន 3.6% បើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុននេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការធ្លាក់ចុះគឺទាបមែនទែនបើធៀបជាមួយនឹងការនាំចេញសម្រាប់ត្រីមាសទី 1 ឆ្នាំនេះ។

 

no-alternative title

មានការរាយការណ៍ថា ក្រុមហ៊ុន Huawei បានក្លាយជាម៉ាកយីហោស្មាតហ្វូនដែលនាំមុខគេនៅក្នុងទីផ្សារជាមួយនឹងការនាំចេញចំនួន 41.5 លានគ្រឿងដែលមានចំណែកទីផ្សារប្រហែលជា 42 % ដែលមានការបង្ហាញអំពីការកើនឡើងចំនួន 64.6% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននេះ។ ក្រុមហ៊ុន vivo  គឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី 2 ដែលមានការនាំចេញស្មាតហ្វូនចំនួន 18.1  លានគ្រឿងដែលមានចំណែកទីផ្សារប្រហែលជា 18.3% ។

ក្រុមហ៊ុន OPPO  និង Xiaomi ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 3 និងលេខ ៤ ជាមួយនឹងការនាំចេញស្មាតហ្វូន 16.4 លានគ្រឿង និង 9.7 លានគ្រឿងដែលមានចំណែកទីផ្សារ 16.6% និង 9.8% រៀងគ្នា។ ក្រុមហ៊ុនApple ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី ៥ ដែលមានការនាំចេញស្មាតហ្វូនចំនួន 8.1  លានគ្រឿង និងចំនែកទីផ្សារ 8.2% ផងដែរ។

ក្រៅពីម៉ាកយីហោទាំង 5 នេះ ក្រុមហ៊នជាច្រើនទៀតគឺលក់ស្មាតហ្វូនបានប្រហែលជា 5.1 លានគ្រឿងជាមួយនឹងចំណែកទីផ្សារ 5.1% ដែលបង្ហាញអំពីការធ្លាក់ចុះប្រហែលជា 59.3% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុននេះ។ លើកលែងតែក្រុមហ៊ុនHuawei និង Apple ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គឺមានការធ្លាក់ចុះទៅលើការនាំចេញស្មាតហ្វូនរបស់ខ្លួនដល់ទៅ 2 ខ្ទង់។ ក្រុមហ៊ុនHuawei មានការកើនឡើង 64.6% ខណៈពេលដែល Apple មានការកើនឡើង 5.6% ៕

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម