no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ក្រុមហ៊ុន Strategy Analytics បញ្ជាក់ថា ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ HONGMENG OS របស់ Huawei នឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងត្រីមាសទី 4 នេះ

នៅពេលនេះ ស្ថានភាពរវាងក្រុមហ៊ុន Huawei និងសហរដ្ឋអាមេរិក បានងាកមករកភាពប្រក្រតីឡើងវិញបណ្តើរៗហើយក្រោយមេដឹកនាំមហាអំណាចទាំងពីរបានចាប់ដៃគ្នារកស៊ីឡើងវិញ។  ទិដ្ឋភាពនេះមិនបានអោយក្រុមហ៊ុន Huawei លែងបារម្ភពីបញ្ហាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនោះទេ គឺក្រុមហ៊ុននេះនៅតែមានមហិច្ឆិតាក្នុងការពង្រឹងទៅលើការអភិវឌ្ឍទ្វេរដងសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឯងដដែល។ ក្រុមហ៊ុនផលិតស្មាតហ្វូន និងឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍របស់ចិននេះ បានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ HongMeng OS និងបានអញ្ជើញនូវអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីជាច្រើនក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការថ្មីនេះទៀតផង ក្រោយពេលដែលមានការរិតត្បិតផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះ។ 

 

no-alternative title

ក្រុមហ៊ុនវិភាគដ៏ល្បីល្បាញ Strategy Analytics ថ្មីៗនេះ បានបង្ហាញនូវភាពជឿជាក់ថា ក្រុមហ៊ុន Huawei នឹងប្រកាសចេញនូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ HongMeng OS របស់ខ្លួននៅចុងឆ្នាំនេះហើយ ដោយក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថា ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានេះនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនេះនៅក្រៅពីប្រទេសចិននៅឆ្នាំក្រោយនេះ។ សម្រាប់ពេលនេះ ទីផ្សារស្មាតហ្វូន គឺមានប្រព័ន្ធពីរគឺ iOS និង Android ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនោះ ការបង្ហាញនូវវត្តមានរបស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ HongMeng OS នឹងធ្វើអោយទីផ្សាររបស់ Android មានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរ។ សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ចំនួននៃការលក់គឺមិនទាន់ល្អនោះទេសម្រាប់ឆ្នាំនេះខណៈពេលដែលចំណែកទីផ្សារនេះក៏កំពុងតែមានការធ្លាក់ចុះផងដែរ។ 

ក្រុមហ៊ុន Strategy Analytics បន្តថា ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ HongMeng ប្រហែលជាមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ។ ក្រុមហ៊ុន Huawei គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្មាតហ្វូនដែលធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិន។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនេះបានបង្ហាញខ្លួននៅលើទីផ្សារនោះ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android OS នឹងចាប់ផ្តើមមានការប្រកួតប្រជែងជាក់ជាមិនខាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនោះ ការដាក់ពង្រាយទៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនេះ គឺនៅមិនទាន់បញ្ជាក់អោយដឹងនៅឡើយទេ។ ក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា នឹងធ្វើការផ្តោតទៅលើសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធអេកូឡូហ្សី។

អ្នកមិនអាចមើលឃើញនូវប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Symbian, Windows Mobile, Ubuntu Touch, Firefox OS, WebOS, Tizen ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅលើទីផ្សារជាមួយនឹង Android នោះទេ។ បន្ថែមពីនេះទៀតនោះ ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei គឺមានការប្រែប្រួលហើយ ខណៈពេលដែលអ្នកជំនាញដ៏ឆ្លាតវៃជាច្រើន ក៏លែងខកចិត្តទៀតដែរ៕

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម