ASUS ប្រកាសបើកដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវរួមនឹង ASUS-National Taiwan University (NTU) ដើម្បីពង្រឹងនិងការជម្រុញទៅលើបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃ

ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា ASUS បានប្រកាសអំពីការបើកដំណើរការនូវមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវរួមគ្នា ASUS-National Taiwan University (NTU) នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិ តៃវ៉ាន់តាមរយៈការសហការគ្នាជាមួយនឹង NTU ដើម្បីពង្រឹងទៅលើសមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅលើការសិក្សាផ្នែកឧស្សាហកម្ម និងការជម្រុញទៅលើបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃសម្រាប់ពេលអនាគតផងដែរ។

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកាសមួយពីអគ្គនាយក Jonney Shih របស់ក្រុមហ៊ុន ASUS និងលោក Chung-Ming Kuan អគ្គនាយករបស់ NTU និយាយថា មជ្ឈមណ្ឌលថ្មីនេះគឺមានការរួមបញ្ចូលនូវទេពកោសល្យពិសេសពីវិស័យធុរកិច្ច និងវិស័យអប់រំជាច្រើនទៀតដែលមានគោលដៅក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលទៅលើអ្នកដឹកនាំជាច្រើននាពេលអនាគតនៅក្នុងវិស័យនៃបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃ។ នៅក្នុងការបង្កើតឡើងជាមួយនឹងការវិនិយោគទៅលើការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 3.5 លានដុល្លារអាមេរិកនេះ មជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងផ្តោតទៅលើផ្នែកជាច្រើនដូចជាអេឡិចត្រូម៉ាញេទិចកម្រិតខ្ពស់ កុំព្យូទ័រជំនាន់ថ្មី ឧបករណ៍ IoT និង AI ជាមួយនឹងការប្រមូលផ្តុំនូវធនធានជាច្រើនពីគ្រប់វិស័យដើម្បីសម្រេចបាននូវរបកគំហើញថ្មីនៃការស្រាវជ្រាវ និងការជម្រុញទៅលើបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃឈានទៅមុខបន្តទៀត។

no-alternative title

 

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន ASUS និង NTU បានសាទរចំពោះការចាប់ផ្តើមនូវភាពជាដៃគូនេះ។ លក Jonney Shih អគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន ASUS និយាយថា “នៅក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំទៅលើផ្នែក motherboards និង computing ក្រុមហ៊ុន ASUS បានពង្រីកនូវរបកគំហើញថ្មីនៃបច្ចេកវិទ្យា AI និង AIoT ដើម្បីទាញនូវនិន្នាការឌីជីថលដែលកំពុងតែបង្កើនល្បឿនយ៉ាងលឿននៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។ នៅក្នុងការបញ្ចូលគ្នានៃរបកគំហើញនូវបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន ASUS ជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការស្រាវជ្រាវដ៏រឹងមាំរបស់NTU យើងកំពុងតែកំណត់ទៅលើស្តង់ដារថ្មីសម្រាប់កិច្ចសហការនៃការសិក្សាផ្នែកឧស្សាហកម្មជាមួយនឹងការនាំយកនូវការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍរបស់តៃវ៉ាន់ដើម្បីឆ្ពោះទៅលើកម្រិតដ៏ខ្ពស់មួយនៅលើឆាកអន្តរជាតិ។”

S.Y. Hsu  សហនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន ASUS និយាយថា “ក្រុមហ៊ុន ASUS បានជម្រុញទៅលើការសិក្សាផ្នែកឧស្សាហកម្មនេះ និងសម្ព័ន្ធភាពជាយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីរៀបចំនូវផែនការយ៉ាងសកម្មទៅលើបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗ និងការអភិវឌ្ឍទៅលើផ្នែកជាច្រើនទៀតនៃអាជីវកម្ម។” “តាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុន ASUS និង NTU មជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងភ្ជាប់នូវធនធានសិក្សាជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីឧស្សាហកម្មថ្មីៗដើម្បីជម្រុញក្រុមហ៊ុនASUS និងឧស្សាហកម្មនេះអោយបន្តឆ្ពោះទៅមុខបន្ថែមទៀត។”

 

លោក Chung-Ming Kuan អគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន NTU និយាយថា “NTU និងក្រុមហ៊ុន ASUS បង្កើតនូវកិច្ចសហការរួមគ្នារយៈពេលវែង ហើយយើងចាប់ផ្តើមធ្វើការនៅលើមជ្ឈមណ្ឌលនេះ។ សាស្រ្តាចារ្យជាច្រើនរបស់ NTU គឺមកពីផ្នែកស្រាវជ្រាវផ្សេងៗគ្នាដូចជាវិស្វករផ្នែកអេឡិចត្រូនិច និងវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័ររហូតដល់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដើម្បីប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅលើអនាគតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះ។” “យើងទន្ទឹងរង់ចាំក្នុងការសហការកាន់តែអស្ចារ្យបន្តទៀតរវាងសមាជិកនៃមហាវិទ្យាល័យ សិស្សានុសិស្ស និងមេដឹកនាំឧស្សាហកម្មដើម្បីបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពនៃការសិក្សារបស់ NTU របស់យើង។”

លោក  Jonney Shih អគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន ASUS បាននិយាយថា “ក្រុមហ៊ុន ASUSកំពុងតែពង្រីកទៅលើការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗជាច្រើនទៅលើបច្ចេកវិទ្យា AI និង AIoT ដើម្បីទាញយកនូវនិន្នាការឌីជីថលនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។ មជ្ឈមណ្ឌលរួមគ្នា ASUS-NTU នេះគឺជាកន្លែងភ្ជាប់បច្ចេកវិទ្យាដ៏ឆ្លាតវៃឈានមុខគេរបស់ពិភពលោក។”

 

ក្រុមហ៊ុន ASUS ខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការក្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មទៅលើបច្ចេកវិទ្យា AI និង AIoT ដែលរួមបញ្ចូលនូវសមត្ថភាពថ្មីនៃរបកគំហើញដ៏អស្ចារ្យតាមរយៈផ្នែក hardware និង software ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃជាច្រើន។ ជាមួយនឹងគោលដៅធំៗចំនួន ៣ មជ្ឈមណ្ឌលនេះផ្តោតទៅលើផ្នែក ៣ សំសាន់ៗនោះគឺ ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាថ្មីបំផុត អ៊ីនធឺណិត & Multimedia និង ទិន្នន័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងសុខភាពឆ្លាតវៃ។ ក្រុមហ៊ុននេះក៏បង្កើតនូវផែនការក្នុងការជ្រាវជ្រាវទៅលើគម្រោងជាច្រើនជាមួយនឹងរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែងផងដែរ។

នៅក្នុងការសហការជាមួយនឹង NTU នេះ ក្រុមហ៊ុន ASUS នឹងធ្វើការបង្រួបបង្រួមនូវធនធាននៃការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍជាច្រើននៅក្នុងនាយកដ្ឋានផ្សេងៗគ្នាដើម្បីប្រមូលផ្តុំនូវការស្រាវជ្រាវ និងសមត្ថភាពរបស់នាយកដ្ឋានទាំង 7 រួមទាំងមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យតៃវ៉ាន់ផងដែរ។ ក្រៅពីការពង្រីកនូវសមត្ថភាពនវានុវត្តន៍នេះ ក្រុមហ៊ុន ASUS នឹងបន្តក្នុងការបញ្ជូននូវបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកសិក្សា និងការបណ្តុះបណ្តាលនូវទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យនៃការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវរួមគ្នា  ASUS-NTUអោយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 នៅក្នុងអាស៊ី និងលំដាប់កំពូលរបស់ពិភពលោកថែមទៀត។

 

កិច្ចសហការរវាងសហគ្រាស គ្រឹះស្ថានសិក្សា និងរដ្ឋាភិបាលទៅលើផលប៉ះពាល់នៃឧស្សាហកម្ម

បន្ថែមពីលើការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន ASUS នៅក្នុងការទ្រទ្រង់ទៅលើការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួន មជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏នឹងត្រូវបានឧបត្ថម្ភពីមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្ម Academia-Industry Research Center (AIR Center) របស់ក្រសួងបច្ចេកវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្រ្តរបស់តៃវ៉ាន់ផងដែរ។ តាមរយៈការដើរតួជាអ្នកបង្កើតនូវភាពច្នៃប្រឌិតថ្មី ការជម្រុញទៅលើការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍ និងការអភិវឌ្ឍទៅលើបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃកម្រិតខ្ពស់នោះ ក្រុមហ៊ុន ASUS មានគោលដៅក្នុងការនាំយកនូវនូវភាពរឹងមាំថ្មីនៃឧស្សាហកម្មព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងការបង្កើនទៅលើចក្ខុវិស័យកាន់តែវែងឆ្ងាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ASUS សម្រាប់ពិភពលោកផងដែរ៕

 

no-alternative title

ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម
អត្ថបទគួរចាប់អារម្មណ៍
វ៉ែនតាវៃឆ្លាត OPPO Air Glass កំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ ជាមួយនឹងមុខងារពិសេសៗកាន់តែអស្ចារ្យជាងមុន

វ៉ែនតាវៃឆ្លាត OPPO Air Glass កំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ ជាមួយនឹងមុខងារពិសេសៗកាន់តែអស្ចារ្យជាងមុន

ដោយ ប៉េងលីន
ទីបំផុតកំពូលស្មាតហ្វូនស៊េរីចុងក្រោយ Huawei nova 9 បង្ហាញវត្តមានជាផ្លូវការហើយជាមួយនឹងតម្លៃត្រឹមតែ...

ទីបំផុតកំពូលស្មាតហ្វូនស៊េរីចុងក្រោយ Huawei nova 9 បង្ហាញវត្តមានជាផ្លូវការហើយជាមួយនឹងតម្លៃត្រឹមតែ...

ដោយ ប៉េងលីន
 Xiaomi Zone – Pochentong (ពោធិ៍ចិនតុង) ចាប់បើកហើយ!

Xiaomi Zone – Pochentong (ពោធិ៍ចិនតុង) ចាប់បើកហើយ!

ដោយ ប៉េងលីន
ហាងលក់រាយនៅតំបន់អឺរ៉ុប បានទម្លាយចេញនូវតម្លៃរបស់ Galaxy S22 Series ដែលបំពាក់នូវបន្ទះឈីប Exynos 2200

ហាងលក់រាយនៅតំបន់អឺរ៉ុប បានទម្លាយចេញនូវតម្លៃរបស់ Galaxy S22 Series ដែលបំពាក់នូវបន្ទះឈីប Exynos 2200

ដោយ ប៉េងលីន
ដើម្បីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំចិន! OPPO ផ្តល់ជូនប្រូម៉ូសិនពិសេសរាល់ការទិញ OPPO Reno6 Z 5G និង OPPO A95 ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី 01 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2022

ដើម្បីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំចិន! OPPO ផ្តល់ជូនប្រូម៉ូសិនពិសេសរាល់ការទិញ OPPO Reno6 Z 5G និង OPPO A95 ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី 01 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2022

ដោយ ប៉េងលីន
OPPO Find X5 Lite នឹងក្លាយជាម៉ូដែលថ្មីរបស់ស្មាតហ្វូន Reno7 ដែលគ្រោងនឹងចេញលក់សម្រាប់ទីផ្សារសកល

OPPO Find X5 Lite នឹងក្លាយជាម៉ូដែលថ្មីរបស់ស្មាតហ្វូន Reno7 ដែលគ្រោងនឹងចេញលក់សម្រាប់ទីផ្សារសកល

ដោយ ប៉េងលីន