no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

រថយន្តអេឡិចត្រូនិចខ្នាតធំរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla នឹងបង្ហាញខ្លួនកាន់តែច្រើននៅពេលដ៏ខ្លី

នៅក្នុងពេលនេះ ក្រុមហ៊ុន Tesla ពិតជាជាប់រវល់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែខ្លួនត្រូវធ្វើការផលិតរថយន្តជាច្រើនសម្រាប់ជាតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះ គឺរថយន្តអេឡិចត្រូនិច។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងការតេស្ត៍ចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ គឺជាការបញ្ចេញនូវរថយន្ត Semi ដែលជារថយន្តខ្នាតយក្សអេឡិចត្រូនិចដ៏អស្ចារ្យបំផុត។ នៅមុនពេលដែលក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តខ្នាតធំជាច្រើនចាប់ផ្តើមប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបញ្ចេញនូវរថយន្តខ្នាតធំនោះ រថយន្តស៊េរីថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla នេះ គឺនៅមិនទាន់ល្អអស្ចារ្យខ្លាំងនៅឡើយទេ។

 

no-alternative title

Daimler ក៏ប្រកាសបង្ហាញនូវការចែកចាយទៅលើរថយន្តដឹកទំនិញ Freightliner eCascadia អេឡិចត្រូនិចដំបូងបំផុតរបស់ខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងសម្រាប់ Penske Truck Leasing និង NFI Industries សម្រាប់ធ្វើការតេស្ត៍សាកល្បងផងដែរ។ Freightliner eCascadia គឺជាប្រភេទរថយន្តខ្នាតធំ ដែលអាចធ្វើដំណើរបានដល់ទៅ 250 ម៉ាយ៍សម្រាប់ការបញ្ចូលថាមពលថ្មម្តងនោះ។ ក្រុមហ៊ុន Tesla បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនក៏មានរថយន្តដែលអាចធ្វើដំណើរបានចំងាយដល់ទៅ 300 ទៅ 500 ម៉ាយ៍សម្រាប់ទីផ្សារផងដែរ។ សម្រាប់រថយន្ត Daimler Trucks នេះគឺជារថយន្តដែលធំបំផុតសម្រាប់ប្រភេទរថយន្តដឹកទំនិញនេះ។

Freightliner eCascadia គឺជាផលិតផលចុងក្រោយបំផុត ដែលធ្វើការផលិតឡើងដោយ Daimler Group ហើយនេះ គឺជារថយន្តប្រភេទអេឡិចត្រូនិច។ សម្រាប់ថយន្តអេឡិចត្រូនិចពេលនេះ គឺមានដូចជា Mercedes-Benz EQC crossover, Smart EQ Fortwo, Fuso eCanter, Mercedes-Benz eActros nig Thomas Built C2 Jouley។ Freightliner ក៏មានគោលដៅក្នុងការនាំយកនូវរថយន្តដឹកទំនិញ Trucks អេឡិចត្រូនិចចំនួន 30 ទៀតនៅលើដងផ្លូវនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះផងដែរមុនពេលដែលរថយន្ត eCascadia និង eM2 ពង្រីកខ្លួនចូលទៅក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងឆ្នាំ 2021 នោះ៕

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម