no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ប្រូម៉ូសិនពិសេស នៅពេលនេះ ចង់បង្កើតវិបសាយសារព័ត៌មានថ្មីមួយ ចំណាយត្រឹមតែ 500$ ប៉ុណ្ណោះ (មានគំរូស្រាប់)

ដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌ Cambo Studio Web Development ផ្តល់ជូននូវតម្លៃពិសេសសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់បានវិបសាយបែបសារព័ត៌មានត្រឹមតែ 500$ ប៉ុណ្ណោះ។

 

no-alternative title

វិបសាយនេះបាន ដែលមានលក្ខណៈពិសេសដូចខាងក្រោម៖

- ស្គាល់ពុម្ពអក្សរខ្មែរបានល្អ

- គាំទ្រគ្រប់ឧបករណ៍ (ទូរស័ព្ទ ថេបប្លេត កុំព្យូទ័រ)

- គាំទ្រគ្រប់ការពង្រីកពង្រួម browsers (Google Chrome)

- ងាយស្រួលបញ្ចូល កែប្រែ លុប ត្រឡប់ទៅក្រោយ ហៅមកវិញ នូវព័ត៌មានដែលបានបញ្ចូល

- កាលបរិច្ចេទនៃព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរ

- អាចដាក់ពាណិជ្ចកម្មបាននៅខាងលើ និង ខាងស្តាំ និងរាប់ចំនួនដងនៃការចុចលើពាណិជ្ចកម្មនោះ

- របាយការណ៍នៃចំនួនអ្នកមើលវិបសាយរបស់លោកអ្នក

- អាចបញ្ចូលវីដេអូពី Youtube និង Facebook ទៅក្នុងព័ត៌មាន

- ងាយស្រួលចែករំលែក (share) ទៅកាន់ Facebook ដោយបង្ហាញរូបភាពនិងចំណងជើង ដើម្បីបង្កើនចំនួនអ្នកមើលវិបសាយរបស់លោកអ្នក

- ធ្វើឲ្យវិបសាយលោកអ្នកងាយស្រួលស្វែងរកក្នុង Google

- ងាយស្រួលគ្រប់គ្រងនិងបែងចែកការងារសម្រាប់សមាជិកលោកអ្នកក្នុងការបញ្ចូលព័ត៌មាន

+ សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានវិបសាយរួចហើយ

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានវិបសាយរួចហើយ លោកអ្នកអាចទិញម៉ូតវិបសាយនេះយកទៅប្រើ ដោយមិនបាត់បង់នូវព័ត៌ចាស់ៗរបស់លោកអ្នកឡើយ។

+ សម្រាប់លោកអ្នកដែលមិនទាន់មានវិបសាយ

សម្រាប់លោកអ្នកដែលមិនទាន់មានវិបសាយ នោះយើងខ្ញុំនឹងបង្កើតវិបសាយដែលមានម៉ូតដូច្នេះជូនលោកអ្នក។

ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវទិញ domain name (ឈ្មោះវិបសាយ www.companyname.com) និង web hosting ទិញដោយខ្លួនឯងក៏បាន ឬខាងយើងខ្ញុំទិញឲ្យក៏បាន។

+ តម្លៃនៃម៉ូតវិបសាយនេះ

សម្រាប់តម្លៃនៃម៉ូតវិបសាយនេះគឺ 500$ មិនរាប់បញ្ចុលតម្លៃ domain name + web hosting ទេ។

ចំពោះម៉ូតនៃវិបសាយនេះ លោកអ្នកអាចកែប្រែបានដោយខ្លួនឯងនូវចំណុចដូចខាងក្រោម៖

- ប្តូរឡូហ្គោ

- ប្តូរពាណិជ្ជកម្មនៅក្បាលខាងលើ

- ប្តូរម៉ឺនុយ និងពណ៌អក្សរ

- ប្តូរពាណិជ្ជកម្មនៅខាងស្តាំ

- ប្តូរជើងទំព័រ

+ការគាំទ្រលោកអ្នក (៣ខែឥតគិតថ្លៃ)

បន្ទាប់ពីដំឡើងវិបសាយជូនលោកអ្នករួចហើយ យើងខ្ញុំនឹងគាំទ្រលោកអ្នកក្នុងការកែប្រែ របៀបប្រើប្រាស់ រយៈពេល 3 ខែឥតគិតថ្លៃ។

- សូមចុចមើលម៉ូតវិបសាយបែបសារព័ត៌មាននេះ(គំរូ)៖

http://news.camjob9.com/ 

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទិញម៉ូតវិបសាយនេះ សូមទាក់ទង

Phone/Telegram/Line/Whatsapp: 099 2222 46 

Facebook: https://www.facebook.com/mycamstudio/ 

Website: https://cambostudio.com/ 

 

no-alternative title

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម