no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title

ក្រុមហ៊ុន Huawei អាចនឹងចាប់ផ្តើមផលិត និងចេញ Accessories របស់ខ្លួននៅពេលដ៏ខ្លី ក្រោមគម្រោង "Made for Huawei"

Huawei គឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សដ៏ធំមួយនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនផលិតស្មាតហ្វូនជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោក ហើយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសចិនមួយនេះ បានលក់ស្មាតហ្វូនបានរាប់លានគ្រឿងជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរ។ ដើម្បីបង្កើននូវប្រាក់ចំណេញទៅលើផលិតផលជាច្រើនរបស់ខ្លួននោះ ក្រុមហ៊ុន Huawei បានសម្រេចចិត្តចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍ទៅលើសមាសភាគជាច្រើនបន្ថែមទៀតរបស់ខ្លួន។ បន្ទះឈីប Kirin Chipsets របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវប្រើប្រាស់នៅលើស្មាតហ្វូនថ្នាក់ខ្ពស់ ហើយក្រោយមកត្រូវដាក់ប្រើប្រាស់នៅលើស្មាតហ្វូនថ្នាក់កណ្តាលផងដែរ។

ជំហ៊ានបន្ទាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei អាចនឹងចាប់ផ្តើមបង្កើតនូវ Accessories ដែលអាចនិយាយបានថា ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា ចិននេះ អាចត្រូវបាន ដើរតាមគន្លងរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Google ដែលនឹងចាប់ផ្តើមផលិតនូវ Accessories សម្រាប់ស្មាតហ្វូនជាច្រើនរបស់ខ្លួន។ ថ្មីៗនេះ ប្រភពជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិន បានអះអាងថា ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានេះស្ថិតនៅក្នុងគម្រោង “Made of Huawei” ដើម្បីបញ្ជាក់គុណភាពទៅលើគ្រឿងបន្លាស់ ហើយការផលិតដំបូងបំផុតនៅក្នុងដំណើរការនេះ គឺប្រហែលជា USB-C ទៅកាន់ HDMI Adapter សម្រាប់ស្មាតហ្វូនត្រកូល Mate 10 Series។  ជាក់ស្តែង ក្រុមហ៊ុនផលិត Accessory មានផលិតផលជាច្រើន ដែលបញ្ជាក់គុណភាពពីក្រុមហ៊ុនចិនផងដែរ ប៉ុន្តែជាមួយនឹងគម្រោងមួយនេះ ក្រុមហ៊ុន Huawei នឹងកើបលុយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់៕

no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម