ការប្រើប្រាស់ស៊ីមពីរនៅលើ iPhone XS, XS Max និង XR គឺជាវិវត្តន៍ថ្មីមួយរបស់ Apple

ការប្រើប្រាស់ស៊ីមពីរនៅលើ iPhone XS, XS Max និង XR គឺជាវិវត្តន៍ថ្មីមួយរបស់ Apple

ដោយ​ ប៉េងលីន
Samsung សហការជាមួយនឹង Google ពង្រីកសេវាកម្មផ្ញើសារទូរស័ព្ទអោយកាន់តែសំបូរបែបដោយមិនចាំបាច់ប្រើ Application

Samsung សហការជាមួយនឹង Google ពង្រីកសេវាកម្មផ្ញើសារទូរស័ព្ទអោយកាន់តែសំបូរបែបដោយមិនចាំបាច់ប្រើ Application

បែកធ្លាយព័ត៌មានបញ្ជាក់ថា ទូរស័ព្ទ Razer Phone 2 មានរូបរាងមិនសូវខុសពីម៉ូដែលមុននោះទេ

បែកធ្លាយព័ត៌មានបញ្ជាក់ថា ទូរស័ព្ទ Razer Phone 2 មានរូបរាងមិនសូវខុសពីម៉ូដែលមុននោះទេ

no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
ព័ត៌មានថ្មីៗ
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
វីដេអូថ្មីៗ
no-alternative title
LifeStyle
no-alternative title
no-alternative title
ផលិតផលអេឡិចត្រូនិកថ្មីៗ
no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម