ចង់ដឹងថាការរៀបប្រព័ន្ធ Live Video ដោយ Computer និង Camera ដោយមិនប្រើដុំឡាយ គេធ្វើបែបណា តោះតាមដានជាមួយគ្នា!

ចង់ដឹងថាការរៀបប្រព័ន្ធ Live Video ដោយ Computer និង Camera ដោយមិនប្រើដុំឡាយ គេធ្វើបែបណា តោះតាមដានជាមួយគ្នា!

ដោយ​ ប៉េងលីន
ថេប្លេត Xiaomi Pad 5 បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងចេញលក់នៅក្នុងតម្លៃ 299 យូរ៉ូ

ថេប្លេត Xiaomi Pad 5 បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងចេញលក់នៅក្នុងតម្លៃ 299 យូរ៉ូ

នៅថ្ងៃនេះ iPhone 13 និង iPads ហើយនិង Watch Series 7 ដាក់លក់ជាផ្លូវការណ៍ក្នុងប្រទេសជាង 30 ហើយ!

នៅថ្ងៃនេះ iPhone 13 និង iPads ហើយនិង Watch Series 7 ដាក់លក់ជាផ្លូវការណ៍ក្នុងប្រទេសជាង 30 ហើយ!

ព័ត៌មានថ្មីៗ
no-alternative title
វីដេអូថ្មីៗ
no-alternative title
LifeStyle
ផលិតផលអេឡិចត្រូនិកថ្មីៗ
no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម