របាយការណ៍៖ ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន HTC នៅបន្តធ្លាក់ចុះសម្រាប់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 នេះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនគឺមានចំនួន 26.16%

របាយការណ៍៖ ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន HTC នៅបន្តធ្លាក់ចុះសម្រាប់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 នេះបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនគឺមានចំនួន 26.16%

ដោយ​ ប៉េងលីន
LG Display បានបញ្ជាក់ថា កិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើការផ្គត់ផ្គង់អេក្រង់ OLED សម្រាប់ iPhone X នៅតែបន្តធ្វើ បើទោះបីជាមិនទាន់មានដំណើរការផលិតក៏ដោយ

LG Display បានបញ្ជាក់ថា កិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើការផ្គត់ផ្គង់អេក្រង់ OLED សម្រាប់ iPhone X នៅតែបន្តធ្វើ បើទោះបីជាមិនទាន់មានដំណើរការផលិតក៏ដោយ

Samsung បាននាំមុខគេនៅក្នុងត្រីមាសទី 3 ឆ្នាំ 2017 នេះ ស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន 3 ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង 5

Samsung បាននាំមុខគេនៅក្នុងត្រីមាសទី 3 ឆ្នាំ 2017 នេះ ស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន 3 ឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង 5

no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
ព័ត៌មានថ្មីៗ
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
វីដេអូថ្មីៗ
no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម
no-alternative title
ផលិតផលអេឡិចត្រូនិកថ្មីៗ