ដើម្បីវៃគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរួមជាតិ Huawei បានបញ្ចេញនូវ Nova 3E ដែលជាអាវុធថ្មីរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកាមេរ៉ា Selfie ទំហំរហូតដល់ 24MP

ដើម្បីវៃគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរួមជាតិ Huawei បានបញ្ចេញនូវ Nova 3E ដែលជាអាវុធថ្មីរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកាមេរ៉ា Selfie ទំហំរហូតដល់ 24MP

ដោយ​ ប៉េងលីន
ក្រុមហ៊ុនមេរបស់ Nokia បានប្រកាសវិនិយោគបន្ថែមទៅលើទូរស័ព្ទជំនាន់ក្រោយ ដំណើរការដោយប្រព័ន្ធសេវា 4G នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា

ក្រុមហ៊ុនមេរបស់ Nokia បានប្រកាសវិនិយោគបន្ថែមទៅលើទូរស័ព្ទជំនាន់ក្រោយ ដំណើរការដោយប្រព័ន្ធសេវា 4G នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា

ក្រុមហ៊ុន LG Mobile អាចនឹងដណ្តើមយកចំណែកទីផ្សាររបស់ខ្លួនវិញ បន្ទាប់ពីធ្វើការប្រកាសផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីទៅលើស្មាតហ្វូន LG G7

ក្រុមហ៊ុន LG Mobile អាចនឹងដណ្តើមយកចំណែកទីផ្សាររបស់ខ្លួនវិញ បន្ទាប់ពីធ្វើការប្រកាសផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីទៅលើស្មាតហ្វូន LG G7

no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
ព័ត៌មានថ្មីៗ
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
វីដេអូថ្មីៗ
no-alternative title
LifeStyle
no-alternative title
ផលិតផលអេឡិចត្រូនិកថ្មីៗ
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម