ក្រុមហ៊ុន Google បានទិញយកបច្ចេកវិទ្យាពីក្រុមហ៊ុន Fossil Group ដើម្បីប្រជែងជាមួយទីផ្សារនាឡិកាស្មាតវ៉ច

ក្រុមហ៊ុន Google បានទិញយកបច្ចេកវិទ្យាពីក្រុមហ៊ុន Fossil Group ដើម្បីប្រជែងជាមួយទីផ្សារនាឡិកាស្មាតវ៉ច

ដោយ​ ប៉េងលីន
កាន់តែច្បាស់ហើយនៅពេលនេះ Samsung Galaxy S10 និង S10+ ទទួលវិញ្ញបនប័ត្រពីប្រទេសចិនរួចរាល់ហើយ

កាន់តែច្បាស់ហើយនៅពេលនេះ Samsung Galaxy S10 និង S10+ ទទួលវិញ្ញបនប័ត្រពីប្រទេសចិនរួចរាល់ហើយ

ដើម្បីទ្រទ្រង់អេក្រង់ទាំងពីររបស់ស្មាតហ្វូនដែលអាចបត់បាននោះ ក្រុមហ៊ុន Samsung ត្រូវបំពាក់នូវថាមពលថ្ម 2 គ្រាប់សម្រាប់ស្មាតហ្វូននេះ

ដើម្បីទ្រទ្រង់អេក្រង់ទាំងពីររបស់ស្មាតហ្វូនដែលអាចបត់បាននោះ ក្រុមហ៊ុន Samsung ត្រូវបំពាក់នូវថាមពលថ្ម 2 គ្រាប់សម្រាប់ស្មាតហ្វូននេះ

no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
ព័ត៌មានថ្មីៗ
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
វីដេអូថ្មីៗ
no-alternative title
LifeStyle
no-alternative title
no-alternative title
ផលិតផលអេឡិចត្រូនិកថ្មីៗ
no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម