ស្មាតហ្វូនជំនាន់ក្រោយរបស់ Samsung នឹងមានប្រើប្រាស់អេក្រង់ទឹកធ្លាក់ បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនទើបទទួលបានប៉ាតង់ថ្មីនៃអេក្រង់នេះ

ស្មាតហ្វូនជំនាន់ក្រោយរបស់ Samsung នឹងមានប្រើប្រាស់អេក្រង់ទឹកធ្លាក់ បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនទើបទទួលបានប៉ាតង់ថ្មីនៃអេក្រង់នេះ

ដោយ​ ប៉េងលីន
Qualcomm បាននិយាយថា ស្មាតហ្វូន 5G ចំនួន 450 លានគ្រឿងនឹងធ្វើការនាំចេញនៅឆ្នាំ 2021 នេះ

Qualcomm បាននិយាយថា ស្មាតហ្វូន 5G ចំនួន 450 លានគ្រឿងនឹងធ្វើការនាំចេញនៅឆ្នាំ 2021 នេះ

Samsung Galaxy S11 អាចនឹងក្លាយជាស្មាតហ្វូនមួយដែលនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការថតវីដេអូកម្រិត 8K@30fps

Samsung Galaxy S11 អាចនឹងក្លាយជាស្មាតហ្វូនមួយដែលនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការថតវីដេអូកម្រិត [email protected]

no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
ព័ត៌មានថ្មីៗ
no-alternative title
វីដេអូថ្មីៗ
no-alternative title
LifeStyle
no-alternative title
no-alternative title
ផលិតផលអេឡិចត្រូនិកថ្មីៗ
no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម