នាឡិកា Xiaomi Mi Band 3 Explorer Edition ដែលមានតម្លៃជាង 20 ដុល្លា បានលេចចេញរូបថតផ្លូវការ

នាឡិកា Xiaomi Mi Band 3 Explorer Edition ដែលមានតម្លៃជាង 20 ដុល្លា បានលេចចេញរូបថតផ្លូវការ

ដោយ​ ប៉េងលីន
តោះ..! មកដឹងពីថ្ងៃប្រកាសចេញ និងតម្លៃរបស់ Apple Watch ជំនាន់ទី4 លេងៗជាមុនសិនទម្រាំដល់ថ្ងៃវាមកដល់ផ្លូវការណ៍

តោះ..! មកដឹងពីថ្ងៃប្រកាសចេញ និងតម្លៃរបស់ Apple Watch ជំនាន់ទី4 លេងៗជាមុនសិនទម្រាំដល់ថ្ងៃវាមកដល់ផ្លូវការណ៍

Sony Xperia XZ2 Premium គឺជាស្មាតហ្វូនជំនាន់ថ្មី ដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់បំផុត នៅក្នុងចំណោមស្មាតហ្វូនដែលមានលក់នៅឆ្នាំថ្មីនេះ

Sony Xperia XZ2 Premium គឺជាស្មាតហ្វូនជំនាន់ថ្មី ដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់បំផុត នៅក្នុងចំណោមស្មាតហ្វូនដែលមានលក់នៅឆ្នាំថ្មីនេះ

no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
ព័ត៌មានថ្មីៗ
no-alternative title
no-alternative title
no-alternative title
វីដេអូថ្មីៗ
no-alternative title
LifeStyle
no-alternative title
ផលិតផលអេឡិចត្រូនិកថ្មីៗ
no-alternative title
ព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម